Kontenery chłodnie

Kontenery chłodnie, zabudowy mroźnie oraz izotermy

Zastosowanie chłodniczych kontenerów morskich

Opublikowany: wrz• 17•12

Kontenery morskie chłodnicze mogą mieć różne zastosowania.  Mogą one byś stosowane, jako stacjonarne podręczne magazyny lub też tymczasowe przechowalnie towarów, gdzie w tym przypadku mamy do czynienia z magazynowaniem połączonym z transportem. Kontenery taki, jakimi są morskie kontenery chłodnie są wyposażone w dwa rodzaje agregatów chłodniczych, elektryczny oraz niezależne źródło zasilania (agregat elektryczno-spalinowy). Jako że kontenery chłodnie posiadają w swoich ścianach piankę poliuretanową, charakteryzującą się właściwościami izolacyjnymi, stanowią one doskonałe możliwości transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Kontenery chłodnicze są wykorzystywane również, jako stacjonarne magazyny produktów spożywczych. Magazynowe kontenery chłodnie morskie jak można się domyśleć służą do przechowywania, a nie transportu. Są one wykorzystywane przede wszystkim przez hurtownie lub też producentów żywności. Aby spełniały one odpowiednio swoją funkcję muszą być dobrze użytkowane. Najważniejszą zasadą jest to, iż takich kontenerów nie można wypełniać aż po brzegi, gdyż produkty chłodnicze także potrzebują wolnej przestrzeni. Dlatego należy pozostawiać około 75 mm szczeliny.  (more…)

Izolowany kontener morski

Opublikowany: wrz• 17•12

Ten rodzaj pojemnika nie integralnego urządzenia chłodniczego. Brak urządzenia chłodniczego sprawia ze kontenery te mają większą objętość wewnętrzną i ładowność niż kontenery z integralnymi jednostkami chłodniczymi. Zimne powietrze do tego typu kontenerów jest dostarczane za pomocą centralnej instalacji chłodniczej statku. Powietrze przepływa przez pojemnik w taki sam sposób jak w integralnych jednostkach.. Zimne powietrze wdmuchiwane jest w na dole i „ciepłe” powietrze jest usuwane na górze.
Temperatura jest kontrolowana przez układ chłodniczy terminala. Kontenery są wyposażone w otwory do zasilania w powietrze powrotne. Ogólnie powietrza jest wdmuchiwane do dolnego otworu, który jest rozdzielony za pomocą krat w podłodze kontenera, przewożonych w górę przez strefę ładunku i odprowadzane przez otwór powietrza obiegowego.
(more…)

ISO kontener chłodnia z agregatem chłodniczym

Opublikowany: wrz• 17•12

Ten typ kontenera posiada zintegrowany agregat chłodniczy do kontrolowania temperatury wewnątrz zabudowy. Agregat chłodniczy jest umieszczony w taki sposób, że zewnętrzne wymiary kontenera spełniają normy ISO, a więc mieści się w prowadnicach statków kontenerowych. Obecność integralnego urządzenia chłodniczego pociąga za sobą utratę objętości wewnętrznej i ładowności. Podczas transportu drogą morską, zintegrowane urządzenia muszą być podłączone do pokładowego systemu zasilania, a liczba kontenerów chłodniczych, które mogą być podłączone zależy od pojemności statku oraz jego systemu zasilania. Dodatkowo, jeżeli pojemność systemu zasilania statku jest zbyt mała dla kontenerów chłodniczych, podczas transportu mogą być używane inne zasilacze, które są wyposażone w stosunkowo duże generatory spalinowe, które spełniają wymagania normy ISO w zakresie wymiarów 20 stopowego kontenera. Gdy statek jest w terminalu portowym kontenery są podłączone do zasilania w porcie. W przypadku transportu drogowego i kolejowego, najbardziej integralne urządzenia chłodnicze jednostkowe są obsługiwane przez zestaw, inaczej generator, który może jednocześnie być elementem urządzenia chłodniczego lub być podłączony do urządzenia chłodniczego. (more…)

Wady kontenerów chłodniczych i zasady użytkowania przy ładowaniu towarów

Opublikowany: wrz• 17•12

Jak każde urządzenie lub maszyna również kontenery nie są pozbawione wad. W kontenerach chłodniczych najsłabszy punkt stanowią drzwi. Uszczelki gumowe, jakie są stosowane, niewłaściwe ich stosowanie i użytkowanie może spowodować, że drzwi kontenera nie będą zamykały się poprawnie, tak, że nie zabezpieczą one towaru podczas transportu. Podczas transportu chłodzonych i mrożonych towarów, przenikanie wody może doprowadzić do zepsucia się towaru lub do tworzenia się lodu w okolicy drzwi. Ponadto, zdolność chłodzenia musi być zwiększona, aby zrekompensować straty zimna spowodowane przeciekiem powietrza. Ważne w kontenerach jest również rozmieszczenie ładunku. W przypadku mrożonych ładunków i towarów innych niż owoce i warzywa, towary są zwykle pakowane metodą rozmieszczenia. Zimne powietrze tylko opływa towar i nie krążą między pustymi polami. Dlatego ważne jest, aby wcześniej schłodzić ładunek do wymaganej temperatury, zanim zostanie zładowany do kontenera. Jeżeli towar nie będzie odpowiednio przygotowany do załadunku wówczas ciepło jest przekazywane do powietrza i efekt chłodzenia jednostki chłodzącej jest taki, że nie jest przekazywana do ładunku. Należy również zadbać o to, aby towar był odpowiednio opakowany. (more…)

Kontenery mroźnicze, płyty eutektyczne

Opublikowany: wrz• 17•12

Kontenery mroźnicze to rodzaj środka transportu chłodniczego, który za pomocą źródła chłodzenia, którym najczęściej jest agregat mroźniczy plus płyty eutektyczne, suchy lód z urządzeniem umożliwiającym regulowanie procesu sublimacji lub bez takiego urządzenia, gazy skroplone z urządzeniem do regulacji procesu parowania lub bez takiego urządzenia itp.  Lub wielu innych niż urządzenia mechaniczne lub absorpcyjne, które pozwalają obniżać temperaturę wewnątrz próżnego nadwozia i następnie utrzymywać ją przy średniej zewnętrznej temperaturze +30oC na odpowiednim poziomie.

Poziomy temperatur:

  • Nie wyższy niż +7oC dla nadwozi klasy A,
  • Nie wyższy niż -10oC dla nadwozi klasy B,
  • Nie wyższy niż -20°C dla nadwozi klasy C,
  • Nie wyższy niż 0°C dla nadwozi klasy D, z wykorzystaniem odpowiednich czynników chłodzących i odpowiedniego wyposażenia.

(more…)